De HIT Energy Solution is een online tool die energiebesparing voor bedrijven eenvoudig maakt. De HIT Energy Solution is bedoeld voor bedrijven die moeten voldoen aan de wet milieubeheer.

Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh (elektriciteit) of meer dan 25.000 m3 (gas). Deze bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.

In een eerder bericht meldden we u al dat de overheid de afspraken uit het energieakkoord aanscherpt. Mocht dit najaar blijken dat afspraken over energiebesparing onvoldoende CO2 reductie opleveren dan worden er verplichtende maatregelen verwacht vanuit de overheid.

“Veel bedrijven zijn druk met hun corebusiness en nog niet bezig met energiebesparing” Roberto Fa, COO HIT Profit: “Veel bedrijven zijn druk met hun corebusiness en nog niet bezig met energiebesparing. Maar toch is het goed als bedrijven zich hierover laten informeren, niet alleen voor het klimaat, maar ook voor hun eigen bedrijfsvoering.”

Bedrijven laten kansen voor energiebesparing vaak liggen door gebrek aan kennis op dit vlak. “Een veelgehoorde kreet is dat de energiemarkt ondoorzichtig is. Onze energiespecialisten weten van seconde tot seconde wat er speelt op de markt. Zij helpen bedrijven met het in kaart brengen van besparingsmogelijkheden en stellen een concreet, op maat geschreven, actieplan voor ze op”.

Veel energiebesparingsprojecten komen daarnaast niet van de grond door problemen met de financierbaarheid. Het gaat met name om maatregelen die op zich rendabel zijn, maar die een terugverdientijd hebben van meer dan vijf jaar. “Voor bedrijven met weinig budget voor duurzaamheid is de HIT Energy Solution een relatief goedkope methode om aan de voorschriften te voldoen waarbij veel investeringen al binnen vijf jaar zijn terugverdiend”, aldus Fa.

De HIT Energy Solution Met de HIT Energy Solution krijgt u eenvoudig grip op uw energieverbruik. Zo bespaart u jaarlijks grote bedragen op uw energiekosten. Een onmisbare tool voor wie slim en duurzaam wil ondernemen. De HIT Energy Solution is een gratis dienst voor leden van HIT Profit.

In deze video leggen wij u stapsgewijs uit hoe u door middel van de HIT Energy Solution een aanzienlijke energiebesparing realiseert.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over de HIT Energy Solution.