HIT Services

Verplichting Energielabels kantoren

Elk kantoor in Nederland, groter dan 100m2, moet per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag je het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken.

Dit geldt voor bedrijfspanden, maar niet voor alle panden. Als je ZZP-er bent dan geldt dit niet voor een ruimte die voor minder dan 50% wordt gebruikt als kantoor. Verduurzaming van deze panden is dus de hoogste prioriteit, want op dit moment voldoet 80% van de 67.500 kantoren niet aan deze strenge eisen.

Heb je een Energielabel nodig voor jouw bedrijfspand?

Maak snel een afspraak

Vraag een maatwerkadvies aan

Een energieadviseur van HIT Profit controleert het kantoorgebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een eventuele kostenberekening. Ook kan hij voor jou de Erkende Maatregellijsten (EML) meenemen in zijn advies. Deze zijn daarna direct zichtbaar in de HIT Energy Solution en kun je zien waarmee je voldoet aan de Energiebesparingsplicht in het kader van de Wet milieubeheer.

Erkende maatregelenlijst

Om het makkelijker te maken heeft de overheid samen met brancheorganisaties lijsten met erkende maatregelen opgesteld. Deze maatregelen hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Dit doen wij voor jou! We rapporteren alle genomen, erkende maatregelen, geheel conform de Wet milieubeheer!

Kijk naar financiële regelingen en subsidies

HIT Profit kijkt naar de financiële regelingen en ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen en vraagt tevens de subsidies aan. Ook de terugkoppeling naar het RVO is geregeld.

Als daarna de energiebesparende maatregelen voor 2023 zijn uitgevoerd (in het kader van minimaal label C), inclusief ‘no regret’-maatregelen, dan vraagt HIT Profit een nieuw energielabel voor je aan.

Slim en duurzaam ondernemen

Als ondernemer wil je natuurlijk graag een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst én op termijn kostenbesparend kunnen ondernemen, zonder al te veel tijd kwijt te zijn aan het regelen hiervan. Ook alle acties omtrent Energielabel C kantoren zijn direct zichtbaar.

De HIT Solution is een relatief goedkope methode om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Wij rapporteren alle genomen, erkende maatregelen, geheel conform de Wet milieubeheer en informatieplicht.

Lees meer over de HIT Solution.

Benieuwd wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.