HIT Services

Informatieplicht energiebesparing

Heeft jouw organisatie een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas? Dan ben je als bedrijf verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. En de overheid zelf te informeren welke maatregelen je genomen hebt.

Maatregelen die hiervoor genomen dienen te worden, levert je als ondernemer extra werk op. Echter, er valt ook veel winst te behalen. Bij HIT Profit vinden wij het belangrijk dat je zoveel mogelijk ontzorgd wordt.

Je dient zelf de overheid te informeren welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen.

Maak snel een afspraak

De Wet milieubeheer

De informatieplicht energiebesparing is onderdeel van de Wet milieubeheer.

Bedrijven en instellingen met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas per jaar zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend worden.

Meer informatie

Informatieplicht energiebesparing

Vanaf medio 2019 heb je als ondernemer een informatieplicht energiebesparing.
Dit betekent dat je de overheid moet melden welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen.

De overheid gaat streng toezien op deze nieuwe wetgeving. Het is daarom belangrijk om te weten wat de informatieplicht voor jouw bedrijf inhoudt.

Erkende maatregelenlijst

Om het makkelijker te maken heeft de overheid samen met brancheorganisaties lijsten met erkende maatregelen opgesteld. Deze maatregelen hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Dit doen wij voor jou! We rapporteren alle genomen, erkende maatregelen, geheel conform de Wet milieubeheer!

Duurzaam ondernemen dankzij de HIT Solution

Als ondernemer wil je natuurlijk graag een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst én op termijn kostenbesparend kunnen ondernemen, zonder al te veel tijd kwijt te zijn aan het regelen hiervan.

De HIT Solution is een relatief goedkope methode om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Wij rapporteren alle genomen, erkende maatregelen, geheel conform de Wet milieubeheer en informatieplicht.

Lees meer over de HIT Solution.

Benieuwd wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.