De Wet milieubeheer, de Milieuwet of afgekort de Wm: u heeft er ongetwijfeld al het een en ander over gelezen en gehoord. Het is een complexe wet die voor veel ondernemers misschien nog niet helemaal helder is. We leggen u in twee minuten tijd uit wat deze wet precies inhoudt.

1. De Wet milieubeheer bevat algemene regels om het milieu te beschermen. Zie het als een grote gereedschapskoffer waarmee de overheid ervoor zorgt dat we met z’n allen wat duurzamer wonen, werken en ondernemen. In die koffer vind je onder andere:

  • Milieuplannen
  • Milieuprogramma’s
  • Milieukwaliteitseisen
  • Vergunningen
  • Algemene regels

2. De Wet milieubeheer is een kaderwet. Een kader- of raamwet is een wet waarin de regels niet tot in elk detail beschreven staan. Meer specifieke regels worden uitgewerkt in besluiten (algemene maatregelen van bestuur of AMvB’s) en ministeriële regelingen. Dat is de reden dat de wet misschien nog een beetje onduidelijk aanvoelt. Trouwens, wist u dat maar een kleine 17 procent van de bedrijven bekend is met de wet?

3. De Wet milieubeheer wordt steeds belangrijker. De Milieuwet is al op 1 maart 1993 in werking getreden. Maar … de overheid gaat nu pas echt streng controleren of bedrijven voldoen aan de Milieuwet. De reden? Omdat de energiebesparing van bedrijven achterblijft op de gestelde doelen uit het Energieakkoord.

4. Doelstelling: over twee jaar moeten we 100 petajoule minder verbruiken. In het Energieakkoord staat als doel beschreven dat Nederland in 2020 100 petajoule minder zou moeten verbruiken dan in 1990. Het probleem? Dat wordt nog knap lastig. Vandaar dat de overheid wat meer druk op de ketel zet. Of beter gezegd: op uw ketel. De overheid spreekt u aan op uw verantwoordelijkheid als ondernemer.

Doe de gratis Energiewet-Scan Wilt u weten of u aan de Wet milieubeheer moet voldoen? Doe de Energiewet-Scan en ontdek niet alleen of u aan de wet moet voldoen, maar ook welke maatregelen u moet nemen.