Bert van der Stouwe is inkoopexpert en docent Supply Management aan Hogeschool Windesheim Zwolle. Volgens hem moeten MKB-Bedrijven een professionaliseringsslag maken op inkoopgebied. Anders vloeit er ongezien waarde weg uit de organisatie en liggen faillissementen op de loer.

HIT Profit is een inkoopcombinatie voor groot- en MKB-bedrijven. HIT Profit koppelt leverancier met bedrijven en zorgt voor inkoopvoordeel. Juicht u dergelijke organisaties toe? “Als belangrijke meerwaarde van inkooporganisaties zie ik de schaalvoordelen. Deze kunnen, vooral voor middelgrote bestedingen, aanzienlijk zijn. Afzonderlijk inkopende organisaties hebben vaak te weinig vraagvolume om een ‘mooie prijs te maken’. Vraagbundeling kan zorgen voor grote schaalvoordelen. Daarnaast maakt collectief inkopen het mogelijk actief te profiteren van bedrijven in je netwerk. Ook is het belangrijk dat de organisatie die collectief inkoopt transparant is in de wijze waarop ingekocht wordt, en dat de overheadkosten inzichtelijk verdeeld worden over de deelnemers. Als een inkooporganisatie een multitaskend bedrijf kan ontzorgen door collectief in te kopen, dan is dat alleen maar goed.”

U zegt: Eén procent inkoopbesparing staat gelijk aan derig procent omzetstijging. Kunt u dit onderbouwen? “Bedrijven met een relatief hoog inkoopvolume komen geregeld tot een equivalent van twintig procent omzetstijging. Inkoophoogleraar Arjan van Weele geeft als voorbeeld dat Heineken met een inkoopbesparing van twee procent een rendementsverhoging van maar liefst 9,5 procent op het netto werkzaam vermogen wist te realiseren. In veel bedrijven realiseert het management zich onvoldoende hoe groot de rendementsimpact kan zijn vanuit inkoopbesparing. Inkoopbesparingen zijn op vele manieren te bereiken waardoor wel degelijk ‘winst’ gemaakt kan worden. Door goed te anticiperen op de planning kan een bedrijf bijvoorbeeld zorgen dat schommelingen in marktprijzen goed ondervangen worden. Een andere optie is het verminderen van uitgaven die gemoeid zijn met inkopen zoals de kosten van het product zelf, maar ook kosten van levering en voorraad. Kernpunt is: als aan dit soort inkoopgerelateerde activiteiten iets meer aandacht besteed wordt, levert dat veel meer op dan de daarvoor benodigde investering.”

U zegt: Eén procent inkoopbesparing staat gelijk aan derig procent omzetstijging. Kunt u dit onderbouwen? “Bedrijven met een relatief hoog inkoopvolume komen geregeld tot een equivalent van twintig procent omzetstijging. Inkoophoogleraar Arjan van Weele geeft als voorbeeld dat Heineken met een inkoopbesparing van twee procent een rendementsverhoging van maar liefst 9,5 procent op het netto werkzaam vermogen wist te realiseren. In veel bedrijven realiseert het management zich onvoldoende hoe groot de rendementsimpact kan zijn vanuit inkoopbesparing. Inkoopbesparingen zijn op vele manieren te bereiken waardoor wel degelijk ‘winst’ gemaakt kan worden. Door goed te anticiperen op de planning kan een bedrijf bijvoorbeeld zorgen dat schommelingen in marktprijzen goed ondervangen worden. Een andere optie is het verminderen van uitgaven die gemoeid zijn met inkopen zoals de kosten van het product zelf, maar ook kosten van levering en voorraad. Kernpunt is: als aan dit soort inkoopgerelateerde activiteiten iets meer aandacht besteed wordt, levert dat veel meer op dan de daarvoor benodigde investering.”

Kunt u concrete voorbeelden noemen van bedrijven waarbij het echt verkeerd liep op het gebied van inkoop? “Ik herinner me een middelgroot bedrijf met een groot aantal leveranciers en transacties. Dit bedrijf had onvoldoende toegezien op de inkoopfunctie, waardoor een inkoopmedewerker gedurende enkele jaren toenemende bedragen wist weg te sluizen ter eigen verrijking. Dit heeft het bedrijf kapitalen gekost. Een stevige ‘misloper’, maar ja, wat is ‘mislopen’? Als er mogelijkheden zijn kosten te reduceren en bedrijven laten die mogelijkheden lopen, is dat dan een fout? Natuurlijk lopen ze de kostenreductie mis, maar ze zullen prioriteiten hebben gesteld in welke zaken ze aanpakken en welke niet. Dat is een beslissing die bedrijven zelf moeten nemen. Een derde partij kan dan niet zeggen dat ze fout bezig zijn. Wel mogen zij bedrijven erop wijzen dat ze op sommige punten verbeteringen kunnen doorvoeren en dus kostenefficiënter zijn.”

HIT Profit neemt de inkoop op vele fronten uit handen voor bedrijven. Hoe kijkt u hier tegenaan? “Zolang dat op modulaire en vrijwillige basis gebeurt, juich ik dat toe. Met modulair bedoel ik dat de kopende partij de mogelijkheid behoudt om bepaalde activiteiten zelf te verrichten. Wanneer de koper alleen gebruik wil maken van het schaalvoordeel bij bepaalde in te kopen goederen of diensten, dan moet dat kunnen. Inkoopadvies bij lastige, vaak risicovolle, transacties hoort in het keuzepakket. Contractbeheer zelf doen of uitbesteden aan de inkooporganisatie, it’s up to the customer!”