De Wet milieubeheer is al op 1 maart 1993 van kracht gegaan. Toch horen we er de laatste maanden meer over. Waar ligt dat precies aan?

Duurzaamheid is een thema dat de afgelopen jaren steeds belangrijker wordt in het bedrijfsleven. En terecht: als we onze verantwoordelijkheid niet nemen, zijn de gevolgen voor het milieu groot. De beschikbare fossiele brandstoffen worden schaarser. Daarom heeft de overheid het volgende doel gesteld in het Energieakkoord:

“Een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar; oftewel 100 petajoule aan energiebesparing per 2020”

Verantwoordelijkheid Milieuwet ligt bij u Het probleem is dat het erg lastig wordt om dit doel nog te behalen. Daarom gaat de overheid strenger controleren of bedrijven wel voldoen aan de milieuwet. Jaren geleden liep een bedrijf weinig risico om beboet te worden als het niet aan de wet voldeed. Maar daar gaat nu dus verandering in komen. Het verschil tussen toen en nu is dat de de overheid een deel van de verantwoordelijkheid bij u neerlegt. Zo hoopt de overheid het doel alsnog te behalen.

Meer handhavingsambtenaren Jaarlijks neemt de overheid meer handhavingsambtenaren aan, die vanuit de Omgevingsdiensten audits doen bij bedrijven. Hieruit komen dwingende en kostbare aanbevelingen die uw bedrijf binnen een vast tijdspad moet realiseren.

Voorkom een Milieuwet-boete Het is daarom verstandig om maatregelen te nemen, zodat u onnodige boetes bespaart. En misschien nog wel belangrijker: het is wel zo goed voor het milieu! Het levert u een forse besparing op in geld, kWh, of m³. Wat u niet afneemt, hoeft u ook niet te betalen!

Doe de gratis Energiewet-Scan HIT Profit zorgt dat u snel en 100% voldoet aan de Wet milieubeheer. Benieuwd hoe? Doe dan snel onze Energiewet-Scan.